YALNIZ SANA İBADET EDERİZ

YALNIZ SANA İBADET EDERİZ

Allah, insanı yalnızca kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır.

 

Allah, insanı yalnızca kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır. (zariyat, 51/56)kulluk ise Yüce Yaratıcıyı tanımak, O'na gönülden bağlanmak, inanıp iyi iş ve davranışlarda bulunmaktır. Kul olmanın özü, Rabbimize severek ve isteyerek itaat etmek, İhlas ve samimiyetle ibadet yapmaktadır. İbadet mü'min olmanın en belirgin özelliği ve imanın hayata yansımasıdır. Allah'a yakın olma gayesinin belirtisidir. Rabbimize olan sevgi ve bağlılığın en güzel tezahürüdür. Rabbimizin sunduğu imkanlara verdiği nimetlere bir şükürdür aynı zamanda. Kulluğumuzun bilincinde olup, sınırsız af ve mağfiret sahibi olan Rabbine sığınması, halini arz etmesi halidir. Müslümanların beş vakit eda ettiği namaz ibadetinde okunan Fatiha suresinde "Yalnızca  sana ibadet ederiz "ifadesinde kulluğun sadece Allah 'a (c.c )olması göstergesidir. Kulluk insan için bir şereftir. Kulluğa layık olabilmemiz için sorumluluklarımızı hakkıyla uygulamamız gerekmektedir. 

Selam ve Dua ile

Asiye AYDIN