YAĞMUR YAĞARSA ŞÜKÜR...

YAĞMUR YAĞARSA ŞÜKÜR...

Kurak geçen bu Bahar aylarında Türkiye' de ve Yöremizde tarımla uğraşan,çiftçilerimiz, köylerimiz,Kasabalar Her gün veya hafta sonları yağmur duaları düzenlemektedirler .

İnsanlık tarihi kadar eskidir yağmur duaları.

Yağarsa şükür duası ! Yağmaz,da yağmur duası !

Şehirde,  metropollerde oturanlar bilmez, akıllarına bile gelmez bu en eski örf ve adetimizi.Şehirlerde herşeyin bir bedeli vardır, onlar için Suyun bile !

Oysa tarımla , hayvancılıkla uğraşanlar için  Su ! ekmektir, paradır, Ailesinin nafakasıdır gelecektir,  Hayvanları için ottur, Samandır, yemdir...

Allaha dua  ederken açılan eller, bu sefer avuç içleri aşağı bakacak şekilde de dualar edilir.

MÖ önce 5000 yıllarda yaşayan topluluklar yağmurun doğa üstü olaylara, güçlere bağlarlardı.

MÖ 2500 yıllarında Sümerler,   MÖ 2000 yıllarda Hititler de görülmüştür .

İnsanlar kıtlık da uzun süren kuraklıkta Tanrıya sığınmış yağmur ve bolluk için kurbanlar kesilmiş dua edilmiştir.

Orta Asya'da yaşayan Türklerde yada taşı kullanılır, kurbanlar kesilir suya kuru kafa veya taş atılırdı.

Tek tanrılı dinlerde bu gelenek devam etmiş, İslam öncesi Araplarda yağmur duaları yapılmış,"istiska" sözcüğü ile ifade edilmiştir.

Osmanlı da en eski yağmur duası padişah 3. Murat  zamanında İstanbul halkı Okmeydanı ovasında toplanarak  devlet erkanıyla beraber yapılmıştır.

Teknolojiler değişse  de yağmurun ne zaman yeryüzüne düşeceğini bilimsel olarak açıklansa da  insan oğlu en eski örf ve adetini sahip çıkmaya devam ediyor.

Bölgenin en güzel yerlerinde, tarihi değeri olan alanlarda, mezarlıklarda veya en yüksek yerlerde yapılır, 

Yağmur duaları.

Özellikle Tarımla uğraşan köylüler, çiftçiler imece usulü ile bugün için günler önce hazırlıklarını yaparlar hayvanlar kesilir, çevredeki tüm köyler, yerleşim yerleri haber verilir, dışarıda oturan hısım ve akrabalar izinlerini bugün için ayırırlar dualar edilir, namazlar kılınır.

İnsanlık kadar eski olan bu geleneğimiz  bundan sonraki nesillerde devam ettirecektir.

 

Turan GÜNGÖR

İktisatçı- Emekli Asker

Bozdağ Güney Mahallesi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği başkanı.