Türk tarımına su kıtlığı ve olumsuz hava koşulları tehdidi 

Türk tarımına su kıtlığı ve olumsuz hava koşulları tehdidi 

Türkiye’de Tarımsal Gıda Sektörü üzerine bir araştırma yaparak sektörün önündeki engelleri sıraladı.

Hazırlanan Tarımsal Gıda Sektörü Risk Raporu’nda, sektör önündeki en önemli risklere yer verildi. “Türkiye’de Tarımsal Gıda Sektörünü Neler Bekliyor” sorusundan yola çıkarak hazırlanan raporda, ilk sırada küresel iklim krizi kaynaklı faktörler yer aldı. Rapora göre, Türk tarımının önündeki en büyük riskler; çevresel sürdürülebilirlik, su kıtlığı ve olumsuz hava koşulları olarak sıralandı. 

Tarımsal Gıda Sektörü Risk Raporu’nda; Türkiye’de tarımsal gıda sektörünün, kuraklık, sel veya aşırı sıcaklıklar gibi hava şartları kaynaklı risklere karşı savunmasız olduğu belirtildi. Dengesiz hava koşullarının, mahsul verimini bozabileceği, kaliteyi düşürebileceği dolayısıyla da Türkiye'deki tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Su kıtlığı, yetersiz sulama altyapısı ve verimsiz su yönetimi uygulamaları da Türkiye'de tarımsal üretkenliği engelleyebilecek faktörler arasında sıralanıyor.

Raporda ayrıca, çevre sorunlarına ve sürdürülebilir uygulamalara artan odaklanmanın tarımsal gıda sektörü üzerinde ek baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Organik ve çevre dostu ürünlere olan talebin yanı sıra sürdürülebilir tarım uygulamalarına bağlılığın da, Türk tarımsal gıda işletmelerini yeni yatırımlar yapma aşamasına getirdiğine dikkat çekildi.