Kütahya’da STEM Eğitimi Çalıştayı’nda sınıf ve matematik branşı öğretmenlerine sertifika

Kütahya’da STEM Eğitimi Çalıştayı’nda sınıf ve matematik branşı öğretmenlerine sertifika

"Matematik Seferberliği" çerçevesinde Kütahya’da düzenlenen okul öncesi, sınıf ve matematik branşı öğretmenlerine matematik öğretimine yönelik "STEM Eğitimi Çalıştayı" sonunda katılımcılar sertifikaları verildi.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden Dr. Tunç Erdal Akdur ve Dr. Nihan Uçar Sarımanoğlu, 6-19 Ocak 2023 tarihleri arasında "Matematik Seferberliği" çerçevesinde Kütahya’daki okul öncesi, sınıf ve matematik branşı öğretmenlerine matematik öğretimine yönelik "STEM Eğitimi Çalıştayı" gerçekleştirildi.100 öğretmenin katıldığı çalıştayda, ilk gün yapılan genel sunumun ardından öğretmenler grup halinde günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara matematiksel çözümler üretmek için çalıştı. Çalıştayın son günüde gruplar hazırladıkları çalışmaları diğer gruplar ile paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.
Çalıştay sonunda katılımcılar sertifikalarını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Mustafa Topuz, Dr. Tunç Erdal Akdur ve Dr. Nihan Uçar Sarımanoğlu’nun elinden aldılar.

“Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) eğitimi”
Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinleri arasındaki ayrımı tümüyle ortadan kaldırarak, bu disiplinler arasında tam uyum sağlamaya dayalı bir yapılanmadır. Bu yapılanma sonucunda, anaokulundan üniversiteye kadar bütün kademelerde, gerçek dünya problemlerini/sorunlarını çözmek için soru soran, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesi amaçlamaktadır. STEM eğitimi sayesinde öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören gerçek dünya problemlerini çözmeye meraklı, soru soran, yetenekli ve ilgili öğrencilerin belirlenmesi kolaylaşacaktır. Bu öğrenciler üniversitelerin bilim insanlığı, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilecek ve teşvik edileceklerdir. STEM eğitimi ile iş gücü niteliğinin artırılmasını sağlamak için gerekli stratejilerden olan deneme ve yanılma yaparak öğrenme, araştırma ve buluş yapma gibi becerilerin ortaya çıkarılmasını ve geliştirilmesini rahatlıkla sağlayacaktır. Bu da işgücü piyasasında, üretim, Ar-Ge, inovasyon, teknik altyapı, süreç geliştirme ve nitelikli iş gücü açığının kapatılmasına hizmet edecektir