İBADETİN HAYATA VERDİĞİ HUZUR

İBADETİN HAYATA VERDİĞİ HUZUR

Yüce Allah yalnızca kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır.

 

Kulluk, Rabbini tanımak O'na gönülden bağlanmak, inanıp iyi işler  yapmak demektir. Kul olmanın özü, Rabbimizi severek ve isteyerek itaat etmek, İhlas ve samimiyetle ibadete sarılmaktır. Allah'a yakın olma isteği ve hayırlı bir kul olma gayretinin göstergesidir. Yüce Rabbimize olan muhabbet ve bağlılığın en güzel tezahürüdür. Allah'ın sunduğu imkanlara, verdiği nimetlere şükürdür. Kulun sınırsız af ve mağfiret sahibi olan Rabbine sığınması, halini arz etmesidir. İbadet eden insan, ecir ve mükafata nail olmanın yanı sıra nice güzel huy ve alışkanlık da kazanır. İbadet her şeyden önce kişiye daima Rabbinin huzurunda ve gözetimi altında olduğu bilincini aşılar. İnsanı  iyiye, güzele, doğru olana sevk eder. 

Selam ve Dua ile 

Asiye AYDIN