Hz.Muhammed’in gençlerle Diyologu......

Hz.Muhammed’in gençlerle Diyologu......

İslam dini her konuda olduğu gibi gençler meselesinde de üstün bir örnek olmuştur

 Hz. peygamber sallallahu aleyhi vesellem bu hususta en güzel örnek olmuştu ve gençlerle kurulacak İlişkilerin en mükemmel haline getirmiştir Hz. peygamber sallallahu aleyhi vesellem gençlerle kurduğu arkadaşlık neticesinde zaman zaman onlardan yardım destekler almıştır onlara toplumun Önemli birer bireyi olduklarını kendilerine hissettirmiştir Hz. peygamber sallallahu aleyhi vesellem gençlere rehberlik yaparken  onların hissiyatlarına önem verir ve buna göre davranmıştır Hz. Peygamber’in sallallahu aleyhi vesellem yaklaşımı sayesinde gençler sahip oldukları yetenek ve enerjilerini kendilerinden bahsettirecek üstün hizmetlerde Bulunmuşlardır yüce Allah kuran-ı  Kerim’de şöyle buyuruyor sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde  yumşak davrandın  eğer kaba katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi .(Al-i  imran  3/159)