Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde psikososyal destek çalışması

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde psikososyal destek çalışması

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde depremin bireyler üzerindeki etkilerini en aza indirmek

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde depremin bireyler üzerindeki etkilerini en aza indirmek için yapılan psikososyal destek çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Türkiye’de yaşanan depremin bireyler üzerindeki etkilerini en aza indirmek için yapılan psikososyal destek çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Okul Müdürü İsmail Aydın,” Okul Rehber Öğretmenimiz Demet Bozkurt’un koordinesinde sınıf rehber öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri tarafından, 8 modül-11 oturumdan oluşan psikososyal destek etkinlikleri iki hafta da uygulandı. Birinci hafta velilere ve öğretmenlere yönelik yapılan çalışmaların ardından ikinci hafta eğitim alan öğretmenler tarafından okulumuzdaki tüm öğrencilere yönelik çalışmalar yapıldı ve tamamlandı. Psikososyal destek çalışmaları ile afet sonrası ortaya çıkabilecek uyum sorunlarının önlenmesi, etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini farketmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması, gelecekte ortaya çıkması muhtemel afet, travmatik durumlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Psikososyal destek çalışmalarını koordine eden okulumuz Rehber Öğretmeni Demet Bozkurt’a ve Sınıf Rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.