GERÇEK BİR YAŞAM

Denizli Milli Mücadelesi Çal'da başlamıştır

İki istiklal madalyalı Süller-Çal müftüsü Ahmet izzet Çalgüner;Halife yanlısı Denizli Müftüsü Ahmet Hulisi efendinin ve dönemin Denizli valisi Faik Öztrak'ın "Yunanlıların Denizliye gelmesi…