Boyacıoğlu, ‘Devlet hastanesinden yoğun şikayet alıyoruz’

Boyacıoğlu, ‘Devlet hastanesinden yoğun şikayet alıyoruz’

Genel Sağlık-iş Denizli Şube Başkanı Kazım Boyacıoğlu,son günlerde Denizli Devlet Hastanesi’nde görev yapan sendika üyelerinden kendilerine mobing yapıldığı yönünde ciddi şikayetler aldıklarınısöyledi

Genel Sağlık-iş Denizli Şube Başkanı Kazım Boyacıoğlu, yetersiz personel nedeniyle aşırı ve düzensiz çalışan, döner sermaye performans sistemi ile mağdur edilen, şiddet ve mobbinge uğrayan sağlık emekçilerinin, çalışma koşullarının daha da zorlaştığını söyledi. Denizli Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik mobbing uygulandığını iddia eden Boyacıoğlu, “Son günlerde Denizli Devlet Hastanesinde görev yapan üyelerimizden ve meslektaşlarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda, hastanede görev yapan meslektaşlarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Yapılan ziyaretlerde Denizli Devlet Hastanesi başhekimi ve yönetiminin bir haftadır hastanede denetleme adı altında birimleri gezdiği, bu esnada görevleri başında bulanan sağlık emekçilerine bağırdığı, hakarete uzanan cümleler sarf ettiği ve bazı sağlık emekçilerine tutanak tuttuğu tarafımıza bildirilmiştir. Özellikle üstüne durmamız gereken önemli bir konu ise idarenin ''personel eksikliği'' savunmasıdır. Denizli Devlet Hastanesi'nin çoğu biriminde sağlık emekçisi tek başına nöbet tutmaktadır. Hastane yönetimine bunun nedeni sorulduğunda ise personel eksikliği cevabı verilmektedir” dedi

Hastane yönetimine sorular

Sağlık çalışanlarının her şeye rağmen işlerini hakkıyla ve layıkıyla yaptığına dikkat çeken Boyacıoğlu, “Buradan hastane yöneticilerine sormak isteriz? Sağlık hizmetleri sınıfında bulunan kaç personeliniz genel idari hizmetler sınıfında çalıştırılmaktadır? Kaç personel görevi dışında ve başka kurumda geçici görevdedir? Özellikle yoğun bakım, acil servis ve hasta bakımının yoğun olduğu servislerde görev yapan meslektaşlarımız eksik personel sayısı ile çalıştıklarını, izin ve hastalık durumlarında çok zorlandıklarını dile getirmektedirler. Bunun yanı sıra görev, yetki ve sorumlulukları dışında çalıştırılan, kaç tane sağlık emekçimiz bulunmaktadır. Ağır çalışma ortamı, stres ve yoksulluk sınırı altında kalan ücretlere mahkûm edilen sağlık emekçileri, birde yöneticiler tarafından mobbinge maruz kalmak istemiyor. İşini layığı ile yapan üyelerimizin ve meslektaşlarımızın haklı taleplerini siz kıymetli basın mensupları aracılı ile ilgili tüm kurum ve şahıslara bildiririz. “ dedi