ANKA-DER’DEN ANKARA’NIN TURİZMİNE KATKI SUNACAK PROJE

ANKA-DER’DEN ANKARA’NIN TURİZMİNE KATKI SUNACAK PROJE

Ankara'nın Turizm'de Yeşil Geleceği

 

 

Ankara Katılımcı Yönetim Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile İklim Değişikliğinin Turizme Etkileri ve Ankara'nın Turizm'de Yeşil Geleceği “adlı proje başlıyor. Proje kapsamında Ankara’da yer alan 5 ve 4 yıldızlı otellerde uygulacak anket ile iklim değişikliğine karşı mevcut durum analizi yapılarak, verimliliğin arttılması ve sıfır atık uygulamlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. 

 

ANKARA’DAKİ OTELLERDE ANKETLER UYGULACAK 

Proje koordinatörlüğünü Abdurrahman Aksu’nun yapacağı projede, Ankara’da yer alan 5 ve 4 yıldızlı otellerde sıfır atık, enerji tasarrufu, gıda israfı gibi konularda uygulamalara dair soruların yer alacağı anket ile otellerin mevcut durumu hakkında analizler yapılacak. Analizlerin ardından ortaya çıkacak rapor ile paydaş analizi toplantısı yapılarak, Ankara’nın yeşil gelecekteki turizm potansiyeli ele alınacak. Amaç Ankara’nın iklim değişikliğinden etkilenmesini azaltmak ve eko iklimden yüksek gelir almasını sağlamak olacak. 

 

PROF. DR. ŞAHİN “ YEŞİL GELECEKTE ANKARA YERİNİ ALMALI                                                       “ 

Ankara Katılımcı Yönetim Derneği Başkan Yardımcısı ve projenin akademik danışmanı olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin projeye dair yaptığı açıklama da “ Hayatın her alanı derinden etkileyen iklim değişikliğine karşı en büyük tehdit altında olan sektörlerinden biride turizm olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliği ile doğa tahribat görürken, iklim değişmekte, iklim göçleri ile kültürel dokular zarar görmektedir. Ayrıca hızla doğal kaynakların tükenmesi hayatın her alanında tasarrufu ve verimliliği öne çıkarmaktadır. Bu sebeple Ankara’da ki otellerde uygulayacağımız proje ile otellerin tasarruf ve verimlilik oranlarını ölçerek bir tavsiye metni oluştucağız. Tüm paydaşlarla birlikte gerçekleştireceğimiz toplantıyla da sonuçları paylaşarak uygulamada başarıyı hedefliyoruz . dedi